PostHeaderIcon Talajterhelési díj

Településünkön az elmúlt esztendőben befejeződött a teljes települési csatornahálózat megépítése. Több mint 110 lakóingatlanban készült el a közcsatorna, ezzel együtt a rákötési kötelezettség is megjelent.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2016.(III.26.) rendeletet alkotott a talajterhelési díjról, amelyet a környezetvédelmi törvény és rendeletek írtak elő kötelezően.
A rendelet hatálya Nyírbéltek nagyközség közigazgatási területén azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá és vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaznak.
A talajterhelési díj mértékét jogszabály határozza meg, melynek összege 1800 Ft/ m3.
Mérési lehetőség hiányában az általány mértéke: 11 m3 /fő/év x 1800 Ft/m3.
100 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, aki 2016. 08. 31. napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A rácsatlakozást a viziközmű-szolgáltatóval megkötött szolgáltatói szerződés bemutatásával kell igazolni.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: akinek lakásába nincs bevezetve a víz, illetve akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik.

 

 

PostHeaderIcon Határszemle

Értesítjük a település gazdálkodóit, hogy a
Nyírbátori Járási Hivatal Földhivatali Osztálya
Nyírbéltek, Ömböly településen
2016. július 1. és 2016. augusztus 31. között
határszemlét tart.

 

PostHeaderIcon Nyár veszélyei

Nyár veszélyei

 

PostHeaderIcon Helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány 2015

Helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány 2015 [Letöltés]

 

PostHeaderIcon Nyírbéltek KSE sportfejlesztés 2015